Comisii de lucru

FORMARE CONTINUA

ECHIVALARI CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE
  • ORDIN ECHIVALARE 5562_2011
  • Centralizator echivalare 2018
  • Fișa de formare continua I și II
  • GRADE DIDACTICE
  • CERERE DE INSCRIERE GR I SAU II 2018
  • CERERE PREINSCRIERE GR I SAU II 2018
  • FISA DE INSCRIERE GR I SAU II 2018
  • INFORMATII GRADE DIDACTICE 2018
  • FISA DE INSCRIERE GR I SAU II 2018
  • ORDIN 5561_2011 Metodologie privind formarea continuă a personalului din înv preuniv