Regulamente și proceduri

 

 • Regulament de organizare si functionare
 • Regulament intern
 • P A S / P D I
 • Hotărâri Consiliu de Administrație
 • Plan de integritate
 • Codul de etica
  PROCEDURI:
 • Proceduri
 • Procedură acces în școală
 • Procedură conflict de interese
 • Procedură lapte și corn
 • Procedură prev. și comb.formelor de violență
 • Procedură prelucrare date cu caracter pers.
 • Raport anual de evaluare interna